วาดไว้ใช้ในซีเอฟฮะ

หลังจากทำสัญญากับคู่สัญญาแล้ว เมื่อยามปกติจะเข้าสู่ร่างนี้เพื่อไม่ให้ดูดพลังของคู่สัญญาโดยไม่จำเป็น
จะลดอัตราการสูญเสียพลัง {แต่จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงคุกของคู่สัญญา(กรณีเป็นผู้ชาย)}

ส่วนสูง 115 เซนติเมตร เท่านั้น (เด็ก 5-7 ขวบ)
พลังต่อสู้ ไม่มี (ต้องให้คู่สัญญามา ร่ายคาถาคืนร่างก่อนถึงสู้ได้)

Comment

Comment:

Tweet

จะเอากลับบ้านนนนนนนนนนนนนนนน

#3 By By~ne on 2010-08-29 20:29

ว่าแต่เอาหนองโพไปเก็บไว้ไหนหนอopen-mounthed smile

#2 By trio-jam on 2010-08-27 23:19

โลลิๆ น่ารัก!!!

#1 By Talez Blood Bringer on 2010-08-27 20:31